Köp av medlemskort 

Är du inte medlem? Läs då informationen under fliken ”Nya medlemmar”. 


Ditt medlemskap för höstterminen 2021 förnyar du genom att betala 450 kr/kort till plusgiro 22 98 50-3 eller till Swish 123 599 27 71 senast den 4 oktober. Ange namn och vilken föreställning (måndag eftermiddag eller kväll resp tisdag eftermiddag) som du hade kort till vårterminen 2020 i meddelandefältet.  

Betalda medlemskort kommer sedan finnas för avhämtning före första visningen den 18 - 19 oktober. Kom gärna i god tid för att undvika köbildning! Även vid visningen veckan efter kommer det finnas tillfälle att hämta medlemskorten. 

De medlemskort som inte förnyats genom betalning i tid kommer att erbjudas dem som står i Filmstudions medlemskö. 


Har du frågor så maila till info@lidingofilmstudio.se eller ring Christopher Friis, sekreterare i styrelsen, på 0705-490 479.