Köp av medlemskort 

Är du inte medlem? Läs då informationen under fliken ”Nya medlemmar”. 


Ditt medlemskap för hösterminen 2022 förnyar du genom att betala 450 kr/kort till plusgiro 22 98 50-3 eller till Swish 123 599 27 71 senast den 12 september. För villkor m m se det mail som kommer inom kort till de ordinarie medlemmarna. Var du tillfällig medlem under våren 2022 återgår du till din plats i medlemskön. 

Betalda medlemskort kommer finnas för avhämtning före första visningen den 26 september. Kom gärna i god tid för att undvika köbildning! Även vid visningarna därefter kommer det finnas tillfälle att hämta medlemskorten. 

De medlemskort som inte förnyats genom betalning i tid kommer att erbjudas dem som står i Filmstudions medlemskö. 


Har du frågor så maila till info@lidingofilmstudio.se eller ring Christopher Friis, sekreterare i styrelsen, på 0705-490 479.