VERKSAMHET
Lidingö Filmstudio visar ca nio filmer per termin på måndagar på Grand Bio i Lidingö Centrum. En föreställning börjar kl 1500 och en kl 1830. Varje film introduceras av någon ur styrelsen, regissör eller annan kulturperson. 

Vår ambition är att bredda utbudet och antalet föreställningar för att ge fler invånare i kommunen möjlighet att njuta av kvalitetsfilm och av den kulturgemenskap vi erbjuder. 

BLI MEDLEM
Vi har ett fast medlemsantal då biografens storlek och antal föreställningar begränsar antalet medlemmar.  

Medlemskort för nuvarande medlemmar säljs med förtur normalt med början på måndag sista veckan i januari resp i augusti på Akademibokhandeln i Lidingö Centrum. Resterande kort säljs  under påföljande vecka. Inför varje termin kommer exakta datum att finnas här på hemsidan. 

Medlemskort kostar 350 kr och för ungdomar (ej fyllda 21 år vid köptillfället) 200 kr. 

HISTORIA
För den historiskt intresserade kan nämnas att filmstudion 2006 gjorde  en nystart. Den tidigare filmstudion hade lagts ned på grund av bristande publikintresse. Vi var då och är fortfarande övertygade att det finns ett intresse för ”filmstudiofilmer”, dvs kvalitetsfilmer från hela världen.