Hösten 2006 satsade vi djärvt på att starta en filmstudio på Lidingö. Den tidigare filmstudion hade lagts ner på grund av bristande publikintresse och varningarna var många. Vi var övertygade att det borde finnas intresse för ”filmstudiofilmer” (kvalitetsfilmer från hela världen) bland mer än 40.000 Lidingöbor. Och vi hade rätt!

Under de gångna åren har bara ett fåtal medlemmar lämnat filmstudion. Många Lidingöbor har låtit höra av sig och vill vara med på måndagsvisningarna på Grand. Våra efterforskningar för att hitta en större lokal har varit utan resultat.

Efter 16 terminer - och många påtryckningar ­­– beslöt Filmstudions styrelse att komplettera måndagens kvällsvisning med en eftermiddagsvisning samma dag.

Filmerna visas på GRAND BIO, Lidingö Centrum, måndagar kl.15.00 och kl.18.30.

BLI MEDLEM

Du blir medlem genom att skaffa ett medlemskort som omfattar 9 visningar. 
Det kostar 350:-, för ungdomar (15-21 år) 200:-.
Medlemskort för nuvarande medlemmar säljs med förtur 15-28 januari hos Akademibokhandeln i Lidingö Centrum.
Från 29 januari säljs resterande kort.