Program hösten 2019

En av styrelsens utsedd programgrupp kommer under sommaren att utarbeta höstens program och detta presenteras här och skickas även till medlemmarna på sensommaren. 

Vårens program hittar du i kolumnen till höger.