Magnus Tunevall (ordförande)

Kerstin Hagrup (vice ordförande)

Willem van der Hoeven (sekreterare)

Berit Karlsson (kassör)

Katarina af Klintberg (ledamot) 

Anna-Lena Wibom (ledamot)

Py Wernstedt (suppleant)

Bo Bjelfvenstam (adjungerad)

Kontaktuppgifter
Ordföranden: tunevall@tele2.se, tel. 070 329 11 32
Sekreterare:   willem.vanderhoeven@telia.com, tel. 765 74 64, 072 504 74 64
Kassör:          berit.karlsson5@comhem.se, tel. 767 45 66