Aktuellt

Filmvisningarna skjuts upp - De nya rekommendationerna med anledning av den pågående pandemin och som enligt uppgift kommer gälla i vart fall januari månad ut gör att vi tvingas skjuta på starten av vårterminens filmvisningar. Nu tillåts endast ett begränsat antal sittplatser till biografens föreställningar vilket gör att de ekonomiska förutsättningarna saknas för våra filmvisningar. 
   Vi återkommer när läget klarnat och under tiden kan ni som ännu inte betalat avgiften för våren avvakta med denna tills annat meddelas. 


Programmet för våren 2022 - är nu klart, se under flik 2022. 

Betalning av vårens medlemskort - kan göras, se flik KÖP AV KORT. Men avvakta tills besked lämnats om när filmvisningarna kan starta!

Visade filmer på filmstudion -fr o m filmstudions start t o m hösten 2021 kan du se här


Utvärdering av filmerna hösten 2021 - Blankett hittar du i kolumnen till höger eller klicka här. Lämna den på Grand efter sista föreställningen den 13 december eller maila den till info@lidingofilmstudio.se

Programmet för hösten 2021 - hittar du i kolumnen till höger. 


Årsmöte 2021 - ägde rum den 5 april per capsulam. Protokollet och övriga möteshandlingar finner du i högerkolumnen på denna sida.

Tips om streaming-tjänster - kan du läsa här!

Filmstudions medlemskö - kan du läsa om här