Aktuellt

Fyll i utvärderingsblanketten - för vårens filmer. Det finns en begränsad upplaga på biografen och du kan även ladda ned den här i kolumnen här till till höger. Du lämnar in din utvärdering på Grand efter sista föreställningen eller de alternativa sätt som anges på blanketten senast den 20 maj. 
 

Årsmöte i Lidingö filmstudio - ägde rum måndagen den 11 mars 2024. Du hittar samtliga handlingar och det justerade protokollet här.

Programmet för våren 2024 - hittar du här

Förlängd parkering -  Om du registrerar dig i kassan på biografen får du parkera fyra timmar på gatan utanför biografen och i p-garaget utanför COOP (inte på parkeringsdäcket ovanpå och inte heller på p-platsen mellan biografen och  Stadshuset).


 Utvärderingsblankett
...för vårens filmer kan du ladda ned här: