Aktuellt

Extra föreställning av "Hiss till galgen" - äger rum tisdagen den 9 april kl 1500 på Grand. Bakgrunden är som bekant att den ordinarie eftermiddagsföreställningen inte kunde fullföljas p g a tekniska problem. 
  Välkomna! 

Annan föreställning - om du vill gå på en annan föreställning än den du har medlemskort till kan du anmäla dig på plats före den aktuella visningen och i mån av plats är du välkommen att byta! 

Filmstudions medlemskö - kan du läsa om här. Alla medlemskort till vårterminen 2019 är fördelade.