Aktuellt

Kallelse till ordinarie årsmöte i Lidingö Filmstudio - Årsmötet äger rum måndagen den 25 mars 2019 kl 1745 på Grand Bio, Lidingö Centrum. 
   Förslag till dagordning samt övriga möteshandlingarna finns till höger på denna sida. En mindre upplaga av dessa kommer att finnas tillgänglig på årsmötet men ladda gärna ned eller skriv ut de handlingar du vill ha med dig till mötet.
   Filmstudions medlemmar kan anmäla ärenden senast måndagen den 18 mars via mejl info@lidingofilmstudio.se.
   Någon förhandsanmälan behövs inte. Varmt välkomna!


Utvärderingen - av höstens filmer hittar du här

Programmet - för vårens filmer hittar du här

Annan föreställning - om du vill gå på en annan föreställning än den du har medlemskort till kan du anmäla dig på plats före den aktuella visningen och i mån av plats är du välkommen att byta! 

Filmstudions medlemskö - kan du läsa om här. Alla medlemskort till vårterminen 2019 är fördelade.