VERKSAMHET
Lidingö Filmstudio visar nio filmer per termin på måndagar på Grand Bio i Lidingö Centrum. En föreställning börjar kl 1500 och en kl 1830. Varje film introduceras av någon ur styrelsen, filmens regissör eller annan kulturperson. 

Vår ambition är att bredda utbudet och antalet föreställningar för att ge fler invånare i kommunen möjlighet att njuta av kvalitetsfilm och av den kulturgemenskap vi erbjuder. Föreningen är ansluten till SFF, Sveriges Förenade Filmstudios


MEDLEMSKORT
Vi har ett fast medlemsantal då biografens storlek och antal föreställningar begränsar antalet medlemmar.  
Vi har en kölista för de som är intresserade av att bli medlemmar. Se under fliken "Nya medlemmar". 
Medlemskort kostar 350 kr och för ungdomar (ej fyllda 21 år vid köptillfället) 200 kr. 

STYRELSE
Magnus Tunevall (ordförande)
Kerstin Hagrup (vice ordförande)
Christopher Friis (sekreterare)
Berit Karlsson (kassör)
Katarina af Klintberg (ledamot) 
Py Wernstedt (ledamot)
Johan Rydström (suppleant)
Bo Bjelfvenstam (adjungerad)
Anna-Lena Wibom (adjungerad)

KONTAKT
Se flik Kontakt, klicka här


STADGAR
Föreningens stadgar kan du ladda ned här: 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 M M...
kan du läsa här: