VERKSAMHET
Lidingö Filmstudio visar normalt nio filmer per termin på Grand Bio i Lidingö Centrum vid tre föreställningar, måndagar kl 1500 och kl 1830 samt tisdagar kl 1500. Varje föreställning inleds med en introduktion i vilken filmen presenteras. 

Vi har under 2020 även en extra föreställning på tisdagar kl 1500, den s k Tisdagsmatinén. 

OBS P g a den pågående Corona-pandemin är samtliga föreställningar inställda/uppskjutna tillsvidare!

Föreningen är ansluten till SFF, Sveriges Förenade Filmstudios


MEDLEMSKORT
Vi har ett fast medlemsantal då biografens storlek och antal föreställningar begränsar antalet medlemmar.  
Vi har en kölista för de som är intresserade av att bli medlemmar. Se under fliken "Nya medlemmar". 
Medlemskort kostar 450 kr och för ungdomar (ej fyllda 21 år vid köptillfället) 250 kr. 

STYRELSE
Magnus Tunevall (ordförande)
Kerstin Hagrup (vice ordförande)
Christopher Friis (sekreterare)
Berit Karlsson (kassör)
Katarina af Klintberg (ledamot) 
Py Wernstedt (ledamot)
Johan Rydström (suppleant)
Bo Bjelfvenstam (adjungerad)
Anna-Lena Wibom (adjungerad)

KONTAKT
Se flik Kontakt, klicka här


STADGAR
Föreningens stadgar kan du läsa här: 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 M M...
kan du läsa här: