VERKSAMHET
Lidingö Filmstudio visar ca nio filmer per termin på måndagar på Grand Bio i Lidingö Centrum. En föreställning börjar kl 1500 och en kl 1830. Varje film introduceras av någon ur styrelsen, regissör eller annan kulturperson. 

Vår ambition är att bredda utbudet och antalet föreställningar för att ge fler invånare i kommunen möjlighet att njuta av kvalitetsfilm och av den kulturgemenskap vi erbjuder. 

MEDLEMSKORT
Vi har ett fast medlemsantal då biografens storlek och antal föreställningar begränsar antalet medlemmar.  

Medlemskort för höstterminen 2018 säljs med förtur till nuvarande medlemmar under perioden 3-16 september 2018. Resterande kort erbjuds nya medlemmar enligt ett kössystem som beskrivs under fliken "Nya medlemmar". 

Medlemskort kostar 350 kr och för ungdomar (ej fyllda 21 år vid köptillfället) 200 kr. 

HISTORIA
För den historiskt intresserade kan nämnas att filmstudion 2006 gjorde  en nystart. Den tidigare filmstudion hade lagts ned på grund av bristande publikintresse. Vi var då och är fortfarande övertygade att det finns ett intresse för ”filmstudiofilmer”, dvs kvalitetsfilmer från hela världen.