VERKSAMHET
Lidingö Filmstudio visar ett urval av kvalitetsfilmer, i regel nio stycken, under höst- och vårterminerna på Grand Bio i Lidingö Centrum vid två föreställningar, måndagar kl 1500 och kl 1830. Varje föreställning inleds normalt med en introduktion i vilken filmen presenteras. Föreningen är ansluten till SFF, Sveriges Förenade Filmstudios


MEDLEMSKORT
Vi har ett fast medlemsantal då biografens storlek och antal föreställningar begränsar antalet medlemmar.  
Vi har en kölista för de som är intresserade av att bli medlemmar. Se under fliken "Nya medlemmar". 
Medlemskort kostar 525 kr och för ungdomar (ej fyllda 21 år vid köptillfället) 260 kr. 

STYRELSE
Magnus Tunevall (ordförande)
Katarina af Klintberg ((vice ordförande) 

Christopher Friis (sekreterare)
Berit Karlsson (kassör)
Py Wernstedt (ledamot)
Sara Sommerfeld (ledamot)

Bo Bjelfvenstam (adjungerad)
Anna-Lena Wibom (adjungerad)

KONTAKT
Se flik Kontakt, klicka här


STADGAR
Föreningens stadgar kan du läsa här: 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER M M...


kan du läsa här: