VERKSAMHET
Lidingö Filmstudio visar nio filmer per termin på Grand Bio i Lidingö Centrum vid två föreställningar, måndagar kl 1500 och kl 1830. Ibland visas film på Filmhuset på Gärdet i Stockholm. 
 
Varje föreställning inleds normalt med en introduktion i vilken filmen presenteras.

Föreningen är ansluten till SFF, Sveriges Förenade Filmstudios


MEDLEMSKORT
Vi har ett fast medlemsantal då biografens storlek och antal föreställningar begränsar antalet medlemmar.  

Vi har en kölista för de som är intresserade av att bli medlemmar. Se flik "Nya medlemmar". 

Medlemskort kostar 525 kr/termin och för ungdomar (ej fyllda 21 år vid köptillfället) 260 kr. Kortet är personligt och kan inte användas av annan. 

STYRELSE
Magnus Tunevall, ordförande
Katarina af Klintberg, vice ordförande 

Christopher Friis, sekreterare 
Berit Karlsson, kassör
Py Wernstedt, ledamot 
Marianne Petersén, ledamot 
Mats Ekenberg, suppleant 

Anna-Lena Wibom, adjungerad

KONTAKT
Se flik Kontakt, klicka här

 

STADGAR
Föreningens stadgar kan du läsa här: VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
och årsmötesprotokoll kan du läsa här: