VERKSAMHET
Lidingö Filmstudio visar ett urval av kvalitetsfilmer under höst- och vårterminen på Grand Bio i Lidingö Centrum vid tre föreställningar, måndagar kl 1500 och kl 1830 samt tisdagar kl 1500. Varje föreställning inleds med en introduktion i vilken filmen presenteras. 

Föreningen är ansluten till SFF, Sveriges Förenade Filmstudios


MEDLEMSKORT
Vi har ett fast medlemsantal då biografens storlek och antal föreställningar begränsar antalet medlemmar.  
Vi har en kölista för de som är intresserade av att bli medlemmar. Se under fliken "Nya medlemmar". 
Medlemskort kostar 450 kr och för ungdomar (ej fyllda 21 år vid köptillfället) 250 kr. 

STYRELSE
Magnus Tunevall (ordförande)
Katarina af Klintberg ((vice ordförande) 

Christopher Friis (sekreterare)
Berit Karlsson (kassör)
Py Wernstedt (ledamot)
Johan Rydström (suppleant)
Bo Bjelfvenstam (adjungerad)
Anna-Lena Wibom (adjungerad)

KONTAKT
Se flik Kontakt, klicka här


STADGAR
Föreningens stadgar kan du läsa här: 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER M M...


kan du läsa här: