Gamla program och utvärderingarna av filmerna

Till höger hittar du en lista över samtliga filmer som visats från klubbens start t o m hösten 2021. Listan anger också i förekommande fall under vilken termin resp film visats. 

Längre ned på sidan hittar du även ett urval av gamla program.

I kolumnen nedan finns resultaten av de senaste terminernas utvärderingar. 


 

Utvärderingar

Visade filmer sedan klubbens start