Gamla program och utvärderingarna av filmerna

Till höger hittar du en lista över samtliga filmer som visats från klubbens start t o m våren 2020. Som bekant tvoigades vi att ställa in visningarna från mitten av vårterminen 2020 t o m vårterminen 2021. Listan anger också i förekommande fall under vilken termin resp film visats. 

Längre ned hittar du även ett urval av gamla program.

Under denna text finns resultaten av de senaste terminernas utvärderingar.