Gamla program och utvärderingarna av filmerna

Till höger hittar du en lista över samtliga filmer som visats t o m hösten 2019. Listan anger också under vilken termin resp film visats. 

Längre ned hittar du även ett urval av gamla program.

Under denna text finns resultaten av de senaste terminernas utvärderingar.