Köp av medlemskort 

Medlemskort för den kommande terminen förnyas genom betalning via postgiro eller Swish enligt de instruktioner som kommer att finnas här några veckor före resp termin. Som medlem kommer du att få information via epost i god tid före terminsstarten. 
 
Om du inte betalat ditt medlemskort inom angiven tid erbjuds lediga medlemskort till dem som står i medlemskön. 

Har du frågor så maila till info@lidingofilmstudio.se eller ring Christopher Friis, sekreterare i styrelsen, på 0705-490 479. 
 
Välkommen till ännu en underbar filmhöst!