Köp av medlemskort 
 
Information om förnyelse av medlemskorten inför höstterminen 2019 kommer via mejl kring månadsskiftet augusti/september till alla medlemmar och kommer också att finnas på hemsidan.