Köp av medlemskort våren 2019
 
Ditt medlemskap för våren 2019 förnyar du genom att betala 350 kr/kort till plusgiro 22 98 50-3 eller till Swish 0705 490 479 senast den 16 januari 2019. Ange namn och vilken föreställning (eftermiddag eller kväll) som du hade kort till höstterminen i meddelandefältet. Vill du byta föreställning så anmäl detta senast den 16 januari. Se kontaktuppgifter längst ned på denna sida. 
 
Saknar du möjlighet att betala på annat sätt än kontant ber vi dig antingen be någon anhörig eller vän att ordna plusgiro- eller swishbetalning eller så tar du kontakt med Berit Karlsson, kassör i föreningen, 08-767 45 66, för att finna en lösning. 
 
Betalda medlemskort kommer sedan finnas för avhämtning före första visningen den 4 februari. Kom gärna i god tid för att undvika köbildning! Även vid visningen den 11 februari  kommer det finnas tillfälle att hämta medlemskorten. Observera att samarbetet med Akademibokhandeln har upphört. 
 
De medlemskort som inte förnyats genom betalning senast den 16 januari kommer att erbjudas dem som står i Filmstudions medlemskö
 
Programmet för vårens föreställningar hittar du här
 
Har du frågor så maila gärna till chrfri@me.com eller ring Christopher Friis, sekreterare i styrelsen, på 0705-490 479. 
 
Välkommen till ännu en underbar filmvår!