Köp av medlemskort
 
Medlemskort för nuvarande medlemmar säljs med förtur för befintliga medlemmar några veckor före varje termin hos Akademibokhandeln i Lidingö Centrum. Medlemskort kostar 350 kr, för ungdomar (<20 år) 200 kr.
 
Medlemskort för den kommande terminen kan också förnyas genom betalning via postgiro eller Swish enligt de instruktioner som kommer att finnas här några veckor före resp termin. Som medlem kommer du att få information via epost i god tid före terminsstarten. 
 
Om du inte betalat ditt medlemskort inom angiven tid erbjuds överblivna medlemskort till dem som står i medlemskön. 
 
Är du inte medlem? Läs då informationen under fliken ”Nya medlemmar”.