Köp av medlemskort 
 
Medlemskorten för vårterminen är nu fördelade och inför höstterminen 2019 ska de förnyas igen. Information om detta kommer i mitten av augusti via mejl till alla medlemmar och till dem som står på tur i medlemskön.