VERKSAMHET
Lidingö Filmstudio visar normalt nio filmer per termin på Grand Bio i Lidingö Centrum vid tre föreställningar, måndagar kl 1500 och kl 1830 samt tisdagar kl 1500. Varje föreställning inleds med en introduktion i vilken filmen presenteras. 

Sedan våren 2020 har vi även en extra föreställning på tisdagar kl 1500, den s k Tisdagsmatinén. 

Vi planerar att visa åtta filmer under hösten 2021. Program och erbjudande om medlemskort kommer under näst sista veckan i september (v39). 

Föreningen är ansluten till SFF, Sveriges Förenade Filmstudios


MEDLEMSKORT
Vi har ett fast medlemsantal då biografens storlek och antal föreställningar begränsar antalet medlemmar.  
Vi har en kölista för de som är intresserade av att bli medlemmar. Se under fliken "Nya medlemmar". 
Medlemskort kostar 450 kr och för ungdomar (ej fyllda 21 år vid köptillfället) 250 kr. 

STYRELSE
Magnus Tunevall (ordförande)
Katarina af Klintberg ((vice ordförande) 

Christopher Friis (sekreterare)
Berit Karlsson (kassör)
Py Wernstedt (ledamot)
Johan Rydström (suppleant)
Bo Bjelfvenstam (adjungerad)
Anna-Lena Wibom (adjungerad)

KONTAKT
Se flik Kontakt, klicka här


STADGAR
Föreningens stadgar kan du läsa här: 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 M M...
kan du läsa här: